ЈАВНЕ НАБАВКЕ

2014. ГОДИНА

Јавна набавка
Санација крова изнад службе за здравствену заштиту деце при Дому здравља “Врачар”
радови на хидроизолацији
Среда
10.12.2014

22.12.2014

21.01.2015

Јавна набавка
Технички материјал обликован у цетири партије
Петак
05.12.2014

Обавештење о закљученом уговору
05.01.2015

Јавна набавка
Санитетски потрошни материјал обликован у две партије ЈН 18а-2014
Понедељак
22.09.2014

03.11.2014

Јавна набавка
Одржавање и сервисирање постојеће медицинске опреме, обликоване у пет партија
Уторак
02.09.2014

Четвртак

06.10.2014

Јавна набавка
Ампулирани лекови обликовани по партијама – СЕТ Б
Понедељак
07.07.2014

19.08.2014

Јавна набавка
Петак
20.06.2014
Лабараторијски материјал обликован у 2 патије

19.08.2014

Јавна набавка
Уторак
17.06.2014
Одржавање и сервисирање постојеће медицинске опреме

26.07.2014

17.07.2014

19.08.2014

Јавна набавка
Уторак
27.05.2014
Стоматолошки  материјал обликован у осам партија

03.06.2014

02.07.2014

04.07.2014

Јавна набавка
Материјал за Одржавање хигијене, обликован у две партије
Петак
09.05.2014

09.06.2014

Јавна набавка
Ампулирани лекови обликовани по партијама – СЕТ Б
Петак
09.05.2014

13.06.2014

18.06.2014

Јавна набавка
Санитетски потрошни материјал обликован у 11 партија
Четвртак
17.04.2014

06.05.2014

30.06.2014

02.07.2014

10.07.2014

23.07.2014

19.08.2014

Јавна набавка
Канцеларијски материјал обликован у две партије
Уторак
15.04.2014

22.05.2014

Јавна набавка
Штампани материјал
Уторак
15.04.2014

Јавна набавка
Лабараторијски материјал обликован у седам партија
Понедељак
14.04.2014

05.05.2014

06.05.2014

07.05.2014

13.06.2014

19.06.2014

Јавна набавка
Канцеларијски материјал обликован у две партије
Среда
09.04.2014

Јавна набавка
Материјал за Одржавање хигијене обликован у две партије
Уторак
08.04.2014

Јавна набавка
Материјал за Одржавање хигијене обликован у две партије
Понедељак
07.04.2014

06.05.2014

Јавна набавка
Пружање услуга лабораторије стоматолошке протетике
Понедељак
24.03.2014

15.05.2014

Измена јавне набавке – Штампани материјал
Среда
19. март 2014

Јавна набавка –  Штампани материјал
Петак
14.март 2014

Јавна набавка – Технички материјал, обликован у четири партије
Среда
јануар 2014

logo

Дом здравља је здравствена установа у којој се обезбеђује превентивна здравствена заштита за све категорије становника, хитна медицинска помоћ, општа медицина, здравствена заштита жена и деце, патронажна служба, лабораторијска и друга дијагностика, стоматолошка здравствена заштита, здравствена заштита запослених, односно медицина рада и физикална медицина и рехабилитација, као и фармацеутска здравствена делатност.

© Дом здравља Врачар 2021.