Службе

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА СЛУЖБА

Начелник службе :
др. Љиљана Мрвошевић Маројевић, специјалиста интерне медицине
Одговорна сестра:
Биљана Младеновић ВМС

У оквиру специјалистичке службе, Дома здравља Врачар, функционишу четири одељења и то:

  • Одељење интерне службе
  • Одељење офталмологије
  • Одељење оториноларингологије – ОРЛ
  • Одељење менталног здравља и неурологије

ОДЕЉЕЊЕ ИНТЕРНЕ МЕДИЦИНЕ

На оделењу интерне медицине се обављају специјалистичко-консултативни прегледи и раде три лекара специјалисте интерне медицине са 6 медицинских техничара.

У оквиру службе је отворено и Саветовалиште за дијабетес.


Прегледе заказују изабрани лекари.

ОДЕЉЕЊЕ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈЕ

На оделењу дијагностику и терапију ОРЛ обољења обављају три лекара специјалисте оториноларингологије са три медицинске сестре.


Прегледе заказују изабрани лекари.

ОДЕЉЕЊЕ ОФТАЛМОЛОГИЈЕ

На оделењу офталмологије два лекара офталмолога са две медицинске сестре.


Прегледе заказују изабрани лекари и педијатри.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ И НЕУРОЛОГИЈУ

На оделењу поред неуролога и психијатра у тимском раду учествују здравствени сарадници, и то психолог и социјални радни, као и два медицинска техничара.


Прегледе заказују изабрани лекари, а здравственим сарадницима и педијатри.
logo

Дом здравља је здравствена установа у којој се обезбеђује превентивна здравствена заштита за све категорије становника, хитна медицинска помоћ, општа медицина, здравствена заштита жена и деце, патронажна служба, лабораторијска и друга дијагностика, стоматолошка здравствена заштита, здравствена заштита запослених, односно медицина рада и физикална медицина и рехабилитација, као и фармацеутска здравствена делатност.

© Дом здравља Врачар 2021.