Дом здравља Врачар

О НАМА

ИСТОРИЈАТ

Централна школска поликлиника – 1922.год.

28. априла 1953. године Дом здравља “Врачар” обједињује рад више амбуланти, здравствених станица и централне школске поликлинике.

1963.год.уписан у регистар Привредног суда као самостална здравствена организација са директором и органима управљања.

1972.год, изграђен данашњи Дом здравља у средишту општине, приступачан грађанима, у Бојанској улици.

Данас има централну зграду у Бојанској улици и једну здравствену станицу, Луј Пастер у Књегиње Зорке, у којој су служба за здравствену заститу одраслих – општа пракса и део стоматолошке службе


МЕНАЏМЕНТ

Управни одбор од пет чланова, председник је др Горана Стевановић.

Директор Дома здравља Врачар је др Мирослав Дмитровић.

Начелник службе заједничких послова и помоћник директора за немедицинска питања, као и лице задужено за заштиту података о личности је Снежана Лукић, дипломирани правник.

Помоћник директора за медицинска питања је др Славица Вукелић.

Главна сестра Дома здравља Врачар је Дубравка Николић, Специјалиста струковна медицинска сестра.

Стручни савет Дома здравља Врачар.

Колегијум, начелника служби Дома здравља Врачар.

Колегијум одговорних сестара и техничара, Дома здравља Врачар.

Надзорни одбор од три члана, председник је Горан Симић.


БРОЈ И СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ

Дом здравља Врачар има 253. запосленог службеника у сталном радном односу, уговорених са Фондом здравственог осигурања, 30. запослена у стоматолошкој служби и 22. запослених на одређено време, чији се лични дохоци финансирају из сопствених средстава

48 лекара специјалиста

11 лекара опште праксе

3 лекара на специјализацији

31 медицински техничар са вишом школом

88 сестара са средњом школом

36 запослених у администрацији, техничкој служби и служби одржавања


БРОЈ, СТАРОСТ И СТРУКТУРА ПАЦИЈЕНАТА

Обезбеђује се здравствена заштита за 57.483 становника општине Врачар.

0-6 год. 3408 становника
7-14 год. 5043 становника
15-19 год. 3602 становника
20-49 год. 25480 становника
50-64 год. 13585 становника
65-74 год. 7670 становника
> 75 год. 6565 становника

Општина Врачар је према просечној старости становника, једна од најстаријих опстина у Србији.МИСИЈА

Наш Дом здравља је савремена установа примарне здравствене заштите која обезбеђује квалитетне услуге, доступнне корисницима, уз поштовање њихових права.
Савремено опремљен едукованим стручним кадром, уз примену добре клиничке праксе и праћење упутстава институција система здравствене заштите.


ВИЗИЈА

Ефикасна, рационална, савремена здравствена заштита са акцентом на превентивне услуге, квалитетне, доступне и правовремене за кориснике који су у центру пажње.
Успостављена сарадња са свим актерима локалне самоуправе и субјектима финансијске подршке уз размену искустава са домаћим и страним партнерима.


logo

Дом здравља је здравствена установа у којој се обезбеђује превентивна здравствена заштита за све категорије становника, хитна медицинска помоћ, општа медицина, здравствена заштита жена и деце, патронажна служба, лабораторијска и друга дијагностика, стоматолошка здравствена заштита, здравствена заштита запослених, односно медицина рада и физикална медицина и рехабилитација, као и фармацеутска здравствена делатност.

© Дом здравља Врачар 2021.