Службе

СЛУЖБА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ДИЈАГНОСТИКЕ

Начелник службе:
др Драгана Бракочевић
Одговорни лаборант:
Бранка Стојковић, виши медицинско лабораторијски техничар

Лабораторија Дома здравља ’’Врачар’’ је савремена и технички добро опремљена. У њој можете без заказивања  свакод радног дана добити стручну и професионалну услугу тима који сачињавају: 1 лекар специјалиста клиничке биохемије, 1 фармацеут-медицинске биохемије, 3 виша лабораторијска техничара, 8 лабораторијских техничара, 1 перач лабораторијског посуђа и спремачица.

Наша Служба лабораторијске дијагностике је компјутеризована и електронски  повезана са осталим службама Дома здравља ’’Врачар’’. Таквим начином рада омогућен је  брз и лак приступ резултатима лабораторијских анализа, чиме је пружена  дијагностички драгоцена помоћ и лекару и пацијенту.


Пријем здравствених књижица врши се у периоду од 07.00 до 08.30 часова, на шалтеру лабораторијске дијагностике а узорковање материјала до 09.00 часова. Све примљене анализе буду обрађене истог дана. Верификовани резултати се налазе у електронском картону пацијента наредног дана, и могу се преузети од изабраног лекара.

Пријем хитних пацијената за хематолошке анализе и анализу урина обавља се током целог радног дана од 07:00ч до 19:30ч као и сваке суботе од 09:00ч до 15:00ч.

Пријем деце и чекаоница за педијатријске пацијенте одвојен је и налази се поред службе педијатрије.


Теренска служба је радним данима присутна у домовима старих и слабо покретних суграђана од 07:30-9:30ч. Теренска служба се заказује на шалтеру лабораторијске дијагностике радним данима после 10ч или путем телефона на 011/3402-526 радним данима од 10-13ч.

Обрада узорака одвија се на два аутоматизована биохемисјка аналајзера и три аутоматска бројача крвних елемената (3-партни и 5-партни) савременим методама. Скрининг коагулације обавља се на коагулометру са фибрин тајмером. Електролити – калијум и натријум се одређују на полуаутоматском апарату са јон селективним електродама. Наша специфичност је да урине радимо на најсавременијем аутоматском уринаналајзеру који има високу репродуцибилност и очитава све параметре хемијско-физичког као и микроскопског прегледа.

Квалитет рада и поузданост резултата обезбеђују свакодневне интерне контроле. Наши резултати су високо оцењени од стране референтних установа.

Узорковање крви се обавља вакум системима за једнократну употребу, атестираним и одобреним на међународном нивоу.

О чистоћи лабораторијског посуђа брине се један перач, а стерилизација као и сушење обавља се у за то предвиђеним апаратима.

Љубазно и стручно особље Службе лабораторијске дијагностике Дома здравља Врачар вас очекује.

logo

Дом здравља је здравствена установа у којој се обезбеђује превентивна здравствена заштита за све категорије становника, хитна медицинска помоћ, општа медицина, здравствена заштита жена и деце, патронажна служба, лабораторијска и друга дијагностика, стоматолошка здравствена заштита, здравствена заштита запослених, односно медицина рада и физикална медицина и рехабилитација, као и фармацеутска здравствена делатност.

© Дом здравља Врачар 2021.