ЈАВНЕ НАБАВКЕ

2015. ГОДИНА

Јавна набавка мале вредности
Поправка и сервисирање постојеће медицинске опреме
Четвртак
27.08.2015

02.09.2015

03.09.2015

Услуге мобилне телефоније ЦЈН 4/2015
поступак спроводи служба за централизоване јавне набавке и контролу јавних набавки
26.08.2015

Јавна набавка мале вредности
Материјал за Одржавање хигијене обликован по партијама
Уторак
30.06.2015

03.07.2015

06.07.2015

31.07.2015

Јавна набавка мале вредности
Стоматолошки потрошни материјал обликован по партијама
Понедељак
29.06.2015

24.07.2015

31.07.2015

Јавна набавка мале вредности
Услуга лабораторије стоматолоске протетике 20а-2015
Уторак
26.06.2015

24.07.2015

31.08.2015

Јавна набавка
Ампулирани лекови обликовани по партијама СЕТ Б
Уторак
26.05.2015

09.06.2015

26.06.2015

Јавна набавка
Услуга лабораторије стоматолоске протетике
Среда
20.05.2015

22.06.2015

Јавна набавка
Куповина нафтних деривата
Уторак
19.05.2015

28.05.2015

23.06.2015

Јавна набавка
Канцеларијски потрошни материјал обликован по партијама
Петак
15.05.2015

18.06.2015

Јавна набавка
Санитетски потрошни материјал обликован по партијама
Петак
08.05.2015

12.05.2015

21.05.2015

25.05.2015

28.05.2015

29.05.2015

04.06.2015

13.07.2015

20.07.2015

21.07.2015

22.07.2015

31.07.2015

Јавна набавка
Лабораторијски материјал обликован по партијама
Понедељак
04.05.2015

12.05.2015

20.05.2015

29.05.2015

29.05.2015

03.07.2015

Јавна набавка
Поправка и сервисирање постојећих Ттг апарата
Уторак
07.04.2015

09.04.2015

14.04.2015.

05.05.2015

08.05.2015

Јавна набавка
Штампани материјал за период од 12 месеци
Среда
25.03.2015

01.04.2015

03.04.2015

06.04.2015

07.04.2015

12.05.2015

Јавна набавка
Медицински ситан инвентар обликован по партијама
Понедељак
23.03.2015

29.05.2015

01.06.2015

Јавна набавка
Ампулирани лекови обликовани по партијама – СЕТ Б
Среда
11.03.2015

25.03.2015

09.04.2015

12.05.2015

02.06.2015

03.06.2015

26.06.2015

10.09.2015

logo

Дом здравља је здравствена установа у којој се обезбеђује превентивна здравствена заштита за све категорије становника, хитна медицинска помоћ, општа медицина, здравствена заштита жена и деце, патронажна служба, лабораторијска и друга дијагностика, стоматолошка здравствена заштита, здравствена заштита запослених, односно медицина рада и физикална медицина и рехабилитација, као и фармацеутска здравствена делатност.

© Дом здравља Врачар 2021.