Дом здравља Врачар

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ИНТЕРНИ ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2024. ГОДИНУ 07.02.2024.

ГОДИШЊИ ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2022. ГОДИНУ 18.02.2022.

ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРАВИЛНИКА 26.08.2021.
ИЗМЕНA  ПРАВИЛНИКА О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ- ИЗМЕНА БР 1
ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂЕЊУ ПОСТУПКА ЈАБНЕ НАБАВКЕ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ( Сл Гласник РС 91/19) – Дом здравља ,,Врачар“
ИНТЕРНИ АКТ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА – ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂЕЊУ ПОСТУПАКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ГОДИШЊИ ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ

ГОДИШЊИ ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2020. ГОДИНУ

ГОДИШЊИ ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ ИЗМЕНА
ГОДИШЊИ ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2018. ГОДИНУ
ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ – ИЗМЕНА БР. 1 ЗА 2018 ГОДИНУ
ИСПРАВКА ТЕХНИЧКЕ ГРЕШКЕ У ВЕЗИ ИЗМЕНЕ 1 ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2018 ГОДИНУ
ИЗМЕНА ПЛАНА ЗА 2018. – ИЗМЕНА 2А
ГОДИШЊИ ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2017. ГОДИНУ
ГОДИШЊИ ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2016. ГОДИНУ
logo

Дом здравља је здравствена установа у којој се обезбеђује превентивна здравствена заштита за све категорије становника, хитна медицинска помоћ, општа медицина, здравствена заштита жена и деце, патронажна служба, лабораторијска и друга дијагностика, стоматолошка здравствена заштита, здравствена заштита запослених, односно медицина рада и физикална медицина и рехабилитација, као и фармацеутска здравствена делатност.

© Дом здравља Врачар 2021.