Службе

СЛУЖБА ЗА МЕДИЦИНУ РАДА

Начелник службе:
др Славица Вукелић
Одговорна сестра:
Јасмина Басара струковна сестра

Делатност Службе медицне рада „Врачар“ обухвата:

 1. Издавање лекарских уверења о здравственој способности за управљање моторним возилом
  • за возаче аматере (А и Б  категорија)
  • за возаче професионалце (Ц;Д и Е категорија)
  • прегллед такси возача
 2. Издавање лекарских уверења о здравственој способности за управљање моторним чамцима
 3. Издавање лекарских уверења за држање и ношење оружја
 4. Издавање лекарских уверења  при запослењу код административних и сличних послова
 5. Предходне прегледе при запослењу на радним местима са повећаним ризиком
 6. Периодичне и циљане  прегледе запослених који раде на пословима са  повећаним ризиком
 7. Систематске прегледе
 8. Професионалну оријентацију при упису на средње школе и факултете
 9. Издавање лекарских уверење за друге потребе (код усвајања детета, за старатељство, хранитељство, смештај у дом, за издавање виза за путовања и боравак у иностранству)
 10. Утврђивање посебних здравствених критеријума које морају испуњавати запослени на радним местима са повећаним ризиком
 11. Обуку запослених за пружање прве помоћи

За све врсте прегледа обавезно је са собом понети важећи документ (личну карту или пасош).


Стручни тим  Службе медицине рада чине:
Лекари специјалисте медицине рада
Лекари консултанти
 • специјалиста психијатрије др Гордана Радевић
 • специјалиста офталмологије др Милош Ковачевић
 • специјалиста оториноларингологије Др Снежана Младеновић
Здравствени сарадници
 • психолог Тијана Костић
 • психолог Јелена Андрић
Медицинске сестре едуковане за функционалну дијагностику која се обавља у оквиру делатности медицине рада
 • Јасмина Басара сс, одговорна сестра Службе
  jasmina.basara@dzvracar.org.rs
  011 34 02 529
 • Тања Бранковић
 • Мила Пантовић
 • Славица Туркуљ

ЦЕНОВНИК УСЛУГА У СЛУЖБИ МЕДИЦИНЕ РАДА ДОМА ЗДРАВЉА ВРАЧАР
ЛЕКАРСКО УВЕРЕЊЕ ЗА: цена/дин
1.ВОЗАЧИ АМАТЕРИ1900,00
2.ВОЗАЧИ ПРОФЕСИОНАЛЦИ2990,00
3.ТАКСИ ВОЗАЧИ2200,00
4.ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ1900,00
5.УВЕРЕЊЕ ЗА НОШЕЊЕ И ДРЖАЊЕ ОРУЖЈА2500,00
6.АДМИНИСТРАТИВНИ ПОСЛОВИ2000,00
7.АДМИНИСТРАТИВНИ ПОСЛОВИ (СА ДОНЕТОМ ЛАБОРАТОРИЈОМ НЕ СТАРИЈОМ ОД МЕСЕЦ ДАНА)1350,00
8.ЗА РАД СА ДЕЦОМ2800,00
9.ЗА РАД СА ДЕЦОМ (СА ДОНЕТОМ ЛАБОРАТОРИЈОМ НЕ СТАРИЈОМ ОД МЕСЕЦ ДАНА)2150,00
10.ЗА УСВАЈАЊЕ ДЕТЕТА, СТАРАТЕЉСТВО, ХРАНИТЕЉСТВО1700,00
11.ЗА СМЕШТАЈ У ДОМ1200,00
12.ЗА РАД НА ВИСИНИ, ДУБИНИ3400,00
13.ЗА РАД У БЛИЗИНИ НАПОНА3400,00
14.ЗА ТЕЖАК ФИЗИЧКИ РАД2900,00
15.ЗА ПОСЛОВЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА СА НОШЕЊЕМ ОРУЖЈА3500,00
16.ЗА ПОСЛОВЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА БЕЗ НОШЕЊА ОРУЖЈА2900,00
17.ЗА ПОСЛОВЕ ПРОФЕСИОНАЛНОГ ВОЗАЧА3500,00
18.ЗА ПОСЛОВЕ УНУТРАШЊЕГ ТРАНСПОРТА3200,00
19.ЗА РАД ПО СМЕНАМА3200,00
20.ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ354,00
21.ЗА ВАНРЕДНО ШКОЛОВАЊЕ1300,00
22.ЗА УПИС НА ФАКУЛТЕТ890,00
23.ЗА СТАЛНО НАСТАЊЕЊЕ1590,00
24.ЦИЉАНИ ОФТАЛМОЛОШКИ ПРЕГЛЕД ЗА РАД СА ЕКРАНОМ1000,00
25.ОБУКА ИЗ ПРВЕ ПОМОЋИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ1200,00
logo

Дом здравља је здравствена установа у којој се обезбеђује превентивна здравствена заштита за све категорије становника, хитна медицинска помоћ, општа медицина, здравствена заштита жена и деце, патронажна служба, лабораторијска и друга дијагностика, стоматолошка здравствена заштита, здравствена заштита запослених, односно медицина рада и физикална медицина и рехабилитација, као и фармацеутска здравствена делатност.

© Дом здравља Врачар 2021.