Дом здравља Врачар

СЛУЖБЕ

СЛУЖБА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ОДРАСЛИХ


Служба опште медицине организована је у централном Дому здравља у Бојанској 16, и у здравственој станици “Луј Пастер” у улици Кнегиње Зорке 15. Служба је организована по типу тимског рада лекар – сестра.
Делатност Службе заснива се на превентивним и куративним прегледима становништва. Организована је у две смене, свакога дана и викендом.


ДЕТАЉНИЈЕ

СЛУЖБА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ЖЕНА


У оквиру редовног рада, службе за здравствену заштиту жена, пацијенткиње имају могућност да изаберу свог изабраног гинеколога.
Кроз свакодневни рад од 7.00 до 13.30 као и 13.30 до 20.00 часова, обављају се редовни гинеколошки систематски прегледи, колпоскопски прегледи, гинеколошки прегледи, као и праћење трудноће.


ДЕТАЉНИЈЕ

СЛУЖБА ЗА КУЋНО ЛЕЧЕЊЕ И НЕГУ


Служба спроводи мере лечења становништва са територије Општине Врачар, који су привремено или трајно неспособни за долазак изабраном лекару у Дому здравља.
Мобилни тим лекар – сестра  врши преглед пацијената, даје ампулирану терапију, инфузиону терапију, врши превијање и обраду ране, мења сталне уринарне катетере, даје савете и обавештава изабраног лекара о здравственом стању пацијента.


ДЕТАЉНИЈЕ

СЛУЖБА ПОЛИВАЛЕНТНЕ ПАТРОНАЖЕ


Патронажна служба је по закону обавезни део организационог система здравствене заштите на нивоу дома здравља., односно на примарном нивоу.
У дому здравља „Врачар“ служба постоји од 1962. године.
Служба је самостална радна јединица у оквиру дома здравља и  интегрални  је део здравственог система земље.


ДЕТАЉНИЈЕ

СЛУЖБА ЗА МЕДИЦИНУ РАДА


Делатност Службе медицне рада „Врачар“ обухвата издавање лекарских уверења, предходне, периодичне, циљане и систематске прегледе, утврђивање посебних здравствених критеријума које морају испуњавати запослени на радним местима са повећаним ризиком, обуку запослених за пружање прве помоћи.


ДЕТАЉНИЈЕ

СЛУЖБА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ


Служба за здравствену заштиту деце организована је у две радне јединице – предшколски и школски диспанзер. У Служби ради 10 тимова – педијатар, медицинска сестра, од тога 2 примаријуса и 1 више медицинска сестра и 1 висока струковна сестра специјалиста. Да би што боље одговорили задатим циљевима тимови су добро едуковани, добро организовани и увек доступни пацијентима.


ДЕТАЉНИЈЕ

СЛУЖБА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ДИЈАГНОСТИКЕ


Лабораторија Дома здравља ’’Врачар’’ је савремена и технички добро опремљена. У њој можете без заказивања  свакод радног дана добити стручну и професионалну услугу.
Наша Служба лабораторијске дијагностике је компјутеризована и електронски  повезана са осталим службама Дома здравља ’’Врачар’’. Таквим начином рада омогућен је  брз и лак приступ резултатима лабораторијских анализа, чиме је пружена  дијагностички драгоцена помоћ и лекару и пацијенту.


ДЕТАЉНИЈЕ

СЛУЖБА РАДИОЛОШКЕ И УЛТРАЗВУЧНЕ ДИЈАГНОСТИКЕ


У Служби радиолошке дијагностике пружају се услуге:

 • Из области класичне ренден дијагностике:
  • преглед плућа и срца и коштано зглобног система,
  • мамографија
 • Из ултразвучне дијагностике:
  • сви конвенционални ултразвучни прегледи трбушних органа, дојке, штитатсе жљезде, меких ткива врата.

ДЕТАЉНИЈЕ

СЛУЖБА ЗА ФИЗИКАЛНУ МЕДИЦИНУ


Служба се бави лечењем патолошких стања из области: реуматологије, неурологије, ортопедије и трауматологије, а бавимо се делом и дечијом патологијом (корективним вежбама).
Служба је опремљена савременом и квалитетном опремом коју чине апарати физикалне терапије.


ДЕТАЉНИЈЕ

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА СЛУЖБА


У оквиру специјалистичке службе, Дома здравља Врачар, функционишу четири одељења и то:

 • Одељење интерне службе
 • Одељење офталмологије
 • Одељење ОРЛ
 • Одељење менталног здравља и неурологије

ДЕТАЉНИЈЕ

СТОМАТОЛОШКА СЛУЖБА


Стоматолошка служба ДЗ „Врачар“ се састоји из две јединице и то:

 1. У централном делу ДЗ у улици Бојанска бр.16, са радним временом у две смене од 7-13:30 ч и од 13:30-20ч.
 2. Одељење у улици Кнегиње Зорке бр.15, ноћна смена од 19-07ч.

Високо образовани кадар запослен у нашој установи пружа услуге становницима општине Врачар и свим осталим грађанима Београда.


ДЕТАЉНИЈЕ

logo

Дом здравља је здравствена установа у којој се обезбеђује превентивна здравствена заштита за све категорије становника, хитна медицинска помоћ, општа медицина, здравствена заштита жена и деце, патронажна служба, лабораторијска и друга дијагностика, стоматолошка здравствена заштита, здравствена заштита запослених, односно медицина рада и физикална медицина и рехабилитација, као и фармацеутска здравствена делатност.

© Дом здравља Врачар 2021.