Дом здравља Врачар

КОНТАКТ


РАДНО ВРЕМЕ


понедељак-петак:
07:00-20:00


ДЕЖУРНА СЛУЖБА


субота, недеља, празник
08:00-18:00


ДОМ ЗДРАВЉА ВРАЧАР

Велимира Бате Живојиновића 16, Врачар, Београд

ТЕЛЕФОН

3402-522, 3402-680

ФАКС

6458-822


ДИРЕКТОР:

др Мирослав Дмитровић
тел. 3402-555

ГЛАВНА СЕСТРА ДОМА ЗДРАВЉА:

Дубравка Николић, специјалиста струковна медицинска сестра
тел. 3402-570


ТЕЛЕФОНСКО ЗАКАЗИВАЊЕ ПАЦИЈЕНАТА

радним данима

Служба опште медицине
Заказивање можете обавити на телефону шалтера на којем изабрани лекар ради или на тел. 3402-681, 3402-682, 3402-683.

Телефонско заказивање пацијената за гинекологију радним данима:
Заказивање можете обавити на шалтеру или на телефон 3402 684

Одговорна сестра службе за здравствену заштиту одраслих
Тамара Старчевић 3402-514
Суботом, недељом и празником 6455-122, 3402-563

Служба за здравствену заштиту жена
3402-684 ; 3402-503

Служба за здравствену заштиту деце и омладине
предшколско 3402-524, школско 3402-525

Стоматолошка служба
3402-625, 3402-603

Одељење за дечију и превентивну стоматологију
3402-551, 3402-562

Служба радиолошке и ултразвучне дијагностике
3402-527, 3402-530

Лабораторија
3402-526, 3402-599

Служба медицине рада
2453-658, 3402-583, 3402-537, 3402-529

Специјалистичко-консултативна служба
3402-540, 3402-685

Одељење за ментално здравље
3402-579

Одељење физикалне медицине и рехабилитације
3402-523, 3402-521

Одељење интерне медицине
3402-532

Одељење оториноларингологије
3402-577

Одељење офталмологије
3402-601

Служба социјалне медицине
3402-558

Служба поливалентне патронаже
3402-542, 3402-628

Служба кућног лечења и неге
6455-122, 3402-563


Здравствена станица “Луј Пастер”(др. Иван Милутиновић)

Кнегиње Зорке 15 (Ивана Милутиновића)
Служба опште медицине: 2441-413
Ноћна стоматолошка служба: 2443424 (19-07ч)


Амбуланта у ОШ “Свети Сава”

Авалска 8
Стоматолошка служба: 2437-415


logo

Дом здравља је здравствена установа у којој се обезбеђује превентивна здравствена заштита за све категорије становника, хитна медицинска помоћ, општа медицина, здравствена заштита жена и деце, патронажна служба, лабораторијска и друга дијагностика, стоматолошка здравствена заштита, здравствена заштита запослених, односно медицина рада и физикална медицина и рехабилитација, као и фармацеутска здравствена делатност.

© Дом здравља Врачар 2021.