ЈАВНЕ НАБАВКЕ

2016. ГОДИНА

Услуге одржавања постојећег здравственог информационог система у Дому здравља Врачар
25.11.2016.

06.12.2016.

23.12.2016.

Поравка и сервисирање постојеће медицинске опреме
15.11.2016.

23.11.2016.

24.11.2016.

25.11.2016.

14.12.2016.

23.12.2016.

28.12.2016.

Набавка медицинске опреме обликоване по партијама ЈН 4-2016
14.11.2016.

02.12.2016.

05.12.2016.

08.12.2016.

09.12.2016.

15.12.2016

16.12.2016.

19.12.2016.

20.01.2017.

07.02.2017.

09.02.2017.

23.03.2017.


12.04.2017.

03.05.2017.

04.10.2016.
CJN 18/16 ПУТНИЧКО ВОЗИЛО

16.09.2016.
JN 15a-2016 медицински ситан инвентар

03.10.2016.

20.09.2016.
JN 29-2016 поправка и сервисирање постојеће медицинске опреме

23.09.2016.

23.08.2016.
JN 14a-2016 ПАРТИЈА 6 – ХЕМИКАЛИЈЕ

03.10.2016.

29.06.2016

01.07.2016

04.07.2016

06.07.2016

Јавна набавка мале вредности
Канцеларијски потрошни материјал
Петак
17.06.2016

22.06.2016

27.06.2016

Јавна набавка мале вредности
Ампулирани лекови Д листа
Петак
10.06.2016

Јавна набавка мале вредности
Санитетски потрошни материјал
Четвртак
02.06.2016

03.06.2016

06.06.2016

09.06.2016

10.06.2016

13.06.2016

15.06.2016

04.07.2016

Јавна набавка мале вредности
Куповина нафтних деривата
Уторак
31.05.2016

06.06.2016

13.06.2016

17.06.2016

01.07.2016

Јавна набавка мале вредности
Осигурање имовине и лица
Уторак
08.03.2016

10.03.2016

18.03.2016

08.04.2016

22.04.2016

Отворени поступак
Лабораторијски материјал обликован по партијама ЈН 14-2016
26.04.2016.

28.04.2016.

06.05.2016

09.05.2016

12.05.2016

14.06.2016

15.06.2016

27.06.2016

28.06.2016

04.07.2016

05.07.2016

logo

Дом здравља је здравствена установа у којој се обезбеђује превентивна здравствена заштита за све категорије становника, хитна медицинска помоћ, општа медицина, здравствена заштита жена и деце, патронажна служба, лабораторијска и друга дијагностика, стоматолошка здравствена заштита, здравствена заштита запослених, односно медицина рада и физикална медицина и рехабилитација, као и фармацеутска здравствена делатност.

© Дом здравља Врачар 2021.