Службе

СЛУЖБА ПОЛИВАЛЕНТНЕ ПАТРОНАЖЕ

Службом руководи одговорна сестра:
Вера Секулић, специјалиста струковна медицинска сестра

+381 11 3402 628


У служби ради 6 виших медицинских сестара.

Радно време службе радним данима: 07:00 – 14:00ч (07:00 – 09:00 ч у Дому здравља, а након тога на терену, укључујући суботу, недељу и све празнике).

Телефони : 011/3402-542 и 011/3402-628

Делокруг рада службе:

Програм рада чине посете породици и здравствено васпитни раду Дому здравља и заједници.

  • Рад у породици подразумева пре свега посете пиоритетним групацијама као што су труднице, бабињаре и новорођенчад, одојчад и ризична одојчад, деца у другој и четвртој години, особе старије од 65 година и хронични болесници. Посете по налогу изабраног лекара према здравственој индикацији.
  • Рад у локалној заједници подразумева превентивне активности у локалним заједницама, предавања у Основним и Средњим школама на оптштини Врачар, сарадња са центром за социјални рад и са клиникама. Велики део активности се одвија кроз акције ( Базаре здравља, које прате важне датуме из календара јавног здравља), здравствено васпитни рад и промоција здравих стилова живота као и превенција високог крвног притиска.

У локалним заједницама мерење крвног притиска по распореду, као и унутар Дома здравља

  • Дом здравља „Врачар“ соба 021 – доње приземље здравствено васпитни кабинет ПОНЕДЕЉАК 08:00 – 09:00ч.
  • Геронтолошки центар – Симе Игуманова бр.4 дневни центри и клубови УТОРАК 11:00 – 12:00ч.
  • Локална заједница – Сазанова бр.119 ЧЕТВРТАК 10:00 – 11:00ч.
  • Геронтолошки центар – Проте Матеје бр.36 дневни центри и клубови „Игор Холодков“ СРЕДА 10:00 – 11:00ч.

Поливалентна патронажна сестра свој рад заснива на мултидисциплинарном приступу, као и посебно важној мултисекторској сарадњи. Она активно учествује у свим тимовима за здравље заједнице, као и у националним и локалним кампањама и акцијама.

Учешће у пројектима: „Подршка раном развоју деце кроз јачање капацитета поливалентних патронажних сестара у Београду“ (ГЗЈЗ), као и програм едукације: Курс подршке дојења (ГАК Народни Фронт).

Патронажне сестре укључене у рад школе родитељства (исхрана трудницама, дојење и нега новорођенчета).

  • Школа за исхрану одојчади (исхрана у првој години животам увођење немлечне исхране) одржава се сваког другог четвртка у месецу 11-12ч. Похађају их маме (породиље) са навршених 4-5 месеци детета.
  • Радионице за пацијенте оболеле од шећерне болести (дијабетеса) одржава се сваког првог понедељка у месецу у здравствено васпитном кабинету 08-09ч.
  • Радионице за пацијенте оболеле од КВБ (кардиоваскуларних болести) оджавају се сваког понедељка у здравствено васпитном кабинету 08-09ч.

Патронажне сестре активно учествују у позивању пацијената за скрининг карцинома дебелог црева.

Поливалентне патронажне сестре учествују и похађају едукативне семинаре у Београду и ван њега ради боље и што веће комуникације и преношења знања и вештина. Учествују у свим акцијама (базари здравља, фестивали). Теме су прилагођене програму за рад поливалентних патронажних сестара (превентивне услуге, рад самих поливалентних патронажних сестара, организација, праћење трендова-новина у здравственој нези, менаџмент у здравству).logo

Дом здравља је здравствена установа у којој се обезбеђује превентивна здравствена заштита за све категорије становника, хитна медицинска помоћ, општа медицина, здравствена заштита жена и деце, патронажна служба, лабораторијска и друга дијагностика, стоматолошка здравствена заштита, здравствена заштита запослених, односно медицина рада и физикална медицина и рехабилитација, као и фармацеутска здравствена делатност.

© Дом здравља Врачар 2021.