Дом здравља Врачар

ЛИНКОВИ

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА

http://www.zdravlje.org.rs/


ГРАДСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО БЕОГРАД

http://www.beograd.org.yu/cms/view.php?id=2042


ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БЕОГРАД

http://www.zdravlje.org.rs/


МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ БЕОГРАД

http://www.med.bg.ac.yu/


СТОМАТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ БЕОГРАД

http://www.stomf.bg.ac.yu/


logo

Дом здравља је здравствена установа у којој се обезбеђује превентивна здравствена заштита за све категорије становника, хитна медицинска помоћ, општа медицина, здравствена заштита жена и деце, патронажна служба, лабораторијска и друга дијагностика, стоматолошка здравствена заштита, здравствена заштита запослених, односно медицина рада и физикална медицина и рехабилитација, као и фармацеутска здравствена делатност.

© Дом здравља Врачар 2021.