ЈАВНЕ НАБАВКЕ

2017. ГОДИНА

14.03.2017.
Лабораторијски материјал обликован по партијама ЈН 5-2017

24.03.2017.

27.03.2017.

04.04.2017.

06.04.2017.

24.04.2017.

27.04.2017.

04.05.2017.

09.05.2017.

15.05.2017.

17.05.2017.

19.05.2017.

23.05.2017.

19.04.2018.

10.03.2017.
Технички материјал ЈН 3-2017

03.04.2017.

13.04.2017.
Технички материјал ЈН 3a-2017

27.04.2017.

19.04.2017.

10.05.2017.

31.03.2017.
Oсигурање имовине и лица ЈН 6-2017

04.04.2017.

19.04.2017.

28.04.2017.

03.05.2017.

09.05.2017.

17.05.2017.
КУПОВИНА НАФТНИХ ДЕРИВАТА (БЕНЗИНА) ЗА ПОТРЕБЕ ВОЗНОГ ПАРКА ДОМА ЗДРАВЉА

19.05.2017.

07.06.2017.

21.06.2017.

22.06.2017.
Санитетски потрошни материјал – Партија 17 ЈН 8а-2017

30.06.2017.

13.07.2017.

22.06.2017.
Набавка медицинске опреме обликована по партијама ЈН 4-2017

28.06.2017.

29.06.2017.

03.07.2017.

21.07.2017.

28.07.2017.

09.08.2017.

20.10.2017.

08.11.2017.

19.05.2017.
САНИТЕТСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ

23.05.2017.

25.05.2017.

26.05.2017.

15.06.2017. – Одлуке

28.06.2017.


05.07.2017.

06.07.2017.

09.06.2017.
КАНЦЕЛАРИЈСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ОБЛИКОВАН ПО ПАРТИЈАМА JН 14-2017

27.06.2017.

28.06.2017.

13.07.2017.

16.06.2017.
СТОМАТОЛОШКИ МАТЕРИЈАЛ

27.06.2017.

14.07.2017.

26.07.2017.

20.06.2017.
УСЛУГЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ

30.06.2017.

19.07.2017.

01.09.2017.
Ампулирани лекови – Aminofilin i atropin sulfat ЈН 24-2017

04.10.2017.

18.09.2017.

20.09.2017.

22.09.2017.

25.09.2017.

27.09.2017.

12.10.2017.
Одлука о додели уговора

Одлука о обустави поступка

13.10.2017.
Одлука о додели уговора

25.10.2017.

26.10.2017.

27.10.2017.

30.10.2017.

26.10.2017
Поправка и сервисирање постојеће медицинске опреме ЈН 25а-2017 пновљени поступак за Партије 4 и 9

09.11.2017.

30.11.2017.

17.11.2017.

30.11.2017.

05.12.2017.

logo

Дом здравља је здравствена установа у којој се обезбеђује превентивна здравствена заштита за све категорије становника, хитна медицинска помоћ, општа медицина, здравствена заштита жена и деце, патронажна служба, лабораторијска и друга дијагностика, стоматолошка здравствена заштита, здравствена заштита запослених, односно медицина рада и физикална медицина и рехабилитација, као и фармацеутска здравствена делатност.

© Дом здравља Врачар 2021.