Службе

СЛУЖБА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ

Начелник службе:
др Снежана Јовановић Лековић
Одговорна сестра:
Милијана Петровић, струковна медицинска сестра специјалиста

СЛУЖБА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ДЕЦЕ  организована је у две радне јединице – за  предшколску и школску децу ( једна амбуланта при О.Ш. „Владислав Рибникар“ )

У Служби ради 11 тимова – педијатар – медицинска сестра, 6 тимова предшколске јединице и 5 тимова школске јединице и  2 здравствена сарадника (логопеда) .

Да би што боље одговорили задатим циљевима тимови су добро едуковани (1 примаријус, 1 струковна медицинска сестра и 2 више  медицинске сестре), добро организовани и увек доступни пацијентима.

СЛУЖБА ЗА ПРЕДШКОЛСКУ ДЕЦУ  организована  је за рад са децом од рођења до поласка у школу. Поред лечења оболеле деце врши се континуирано праћење њиховог раста и развоја. Ради боље превенције развојног поремећаја кукова раде се УЗ прегледи. Веома важан сегмент рада је и вакцинација по програму за имунизацију.

У циљу промоције здравља педијатри спроводе едукативни рад са трудницама који се обавља у оквиру “Школе родитељства”.

СЛУЖБА ЗА ШКОЛСКУ ДЕЦУ  организована  је за рад са децом од 7 година до завршетка редовног школовања (средње школе). Поред лечења пацијената велики значај се придаје превентивном раду који се спроводи кроз систематске и контролне прегледе, и наставља започета вакцинација.

Одлуком Фонда осигурања, ученици остају са својим картонима, код изабраног педијатра, до завршеног школовања, а не само до навршених 18. година.

У раду педијатријске службе, укључени су и други здравствени сарадници (психолог, социјални радник у превенцији злостављања и занемаривања деце,борби против вршњачког насиља,борби против наркоманије и безбедности на интернету) ,  као и остале консултативне службе (патронажа, орл, очно, физијатар, стоматолог…) .ВАЖНЕ НАПОМЕНЕ

ПРЕГЛЕДИ ЗА БОЛЕСНУ ДЕЦУ СЕ НЕ ЗАКАЗУЈУ.

ЗДРАВА СТРАНА СЕ ЗАКАЗУЈЕ КОНТИНУИРАНО ДО ПОПУНЕ ТЕРМИНА ОД 07-19.

ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕГЛЕДИ ШКОЛСКЕ ДЕЦЕ СЕ НЕ ЗАКАЗУЈУ ВЕЋ ОБАВЉАЈУ У ДОГОВОРУ СА ШКОЛАМА  ИЛИ ЛИЧНО СА ИЗАБРАНИМ ПЕДИЈАТРОМ (ТИМОМ).

Питања и жалбе на рад наше службе можете писати на мејл: pedijatrija@dzvracar.org.rs
Или позвати телефоном: 011/3402-548, 069/3039-217 ; Школски шалтер: 011/3402-525, 069/3038-796
logo

Дом здравља је здравствена установа у којој се обезбеђује превентивна здравствена заштита за све категорије становника, хитна медицинска помоћ, општа медицина, здравствена заштита жена и деце, патронажна служба, лабораторијска и друга дијагностика, стоматолошка здравствена заштита, здравствена заштита запослених, односно медицина рада и физикална медицина и рехабилитација, као и фармацеутска здравствена делатност.

© Дом здравља Врачар 2019.