Дом здравља Врачар

АКРЕДИТАЦИЈА

Дом здравља „Врачар“ је установа примарне здравствене заштите у којој смо 2008 године били ангажовани на акредитацији Дома здравља и те године акредитовани. Од тада смо усмерени на праћење и унапређење квалитета рада и сада се припремамо за реакредитацију.

Поступком оцењивања квалитета и утврђивању акредитацијских стандарда, што предвиђа и Закон о здравственој заштити, члан 214, руководи Агенција за акредитацију здравствених установа Републике Србије .

Оцењивање акредитацијских стандарда радимо у самом  Дому здравља (тимови за акредитацију) у смислу самооцењивања. Спољашњи оцењивачи  ангажовани од Агенције врше ревизију и коначно оцењивање у  Акредитацијској посети.

Стандарде лечења оцењујемо у :
  • служби за здравствену заштиту одраслог становништва
  • служби за здравствену заштиту жена
  • служби за здравствену заштиту деце и омладине
  • специјалистичко-консултативној служби
  • служби поливалентне патронаже
Стандарди клиничке подршке:
  • лабораторијска дијагностика
  • апотека
Стандарди неклиничке подршке:
  • животна средина
  • управљање информацијама
  • људски ресурси
Стандарди руковођења и управљања

Акценат је на Стратегији за безбедност и уз сво расположиво искуство из претходног периода, припремамо се за нову  акредитацијску посету.

logo

Дом здравља је здравствена установа у којој се обезбеђује превентивна здравствена заштита за све категорије становника, хитна медицинска помоћ, општа медицина, здравствена заштита жена и деце, патронажна служба, лабораторијска и друга дијагностика, стоматолошка здравствена заштита, здравствена заштита запослених, односно медицина рада и физикална медицина и рехабилитација, као и фармацеутска здравствена делатност.

© Дом здравља Врачар 2021.