ЈАВНЕ НАБАВКЕ

2018. ГОДИНА

20.11.2018.
Поправка и сервисирање постојеће медицинске опреме ЈН 23а-2018- поновљени поступак

20.11.2018.
Услуге одржавања постојећег здравственог информационог система Heliant Health ЈН 32-2018

05.12.2018.

30.11.2018.  Heliant Health

07.12.2018.

03.10.2018.
Поправка и сервисирање постојеће медицинске опреме ЈН 23-2018

08.10.2018.

09.10.2018.

29.10.2018.
Одлука о додели уговора

Одлука о обустави поступка

30.10.2018.
Одлука о додели уговора

31.10.2018.
Одлука о додели уговора

Одлука о обустави поступка

06.10.2018.

08.10.2018.

13.11.2018.

15.11.2018.

19.11.2018.

23.11.2018.

21.09.2018.
Партија 5- Материјал за зубну технику ЈН 16а-2018

03.10.2018.

10.10.2018.

14.09.2018.
Ампулирани лекови – Д листа ЈН 21-2018

16.10.2018.

24.10.2018.

20.06.2018.
Канцеларијски потрошни материјал ЈН 15-2018

06.07.2018.
Одлуке о додели уговора

20.07.2018.

08.06.2018.
Услуге мобилне телефоније ЈН 17-2018

12.06.2018.

26.06.2018.

13.07.2018.

07.06.2018.
Стоматолошки потрошни материјал ЈН 16-2018

14.06.2018.

15.06.2018.

20.06.2018.

09.07.2018.
Одлуке о додели уговора

Одлука о обустави поступка

25.07.2018.

26.07.2018.

30.05.2018.
Санитетски потрошни материјал ЈН 6-2018

25.06.2018.
Одлуке о додели уговора ЈН 6-2018

12.07.2018.
Обавештење о закљученом уговору

16.07.2018.

18.07.2018.

19.07.2018.

26.07.2018.

16.05.2018.
Куповина бензина за потребе возног парка Дома здравља ЈН 8-2018

21.05.2018.

31.05.2018.

13.06.2018.

26.03.2018.
Осигурање имовине и лица ЈН 3-2018

29.03.2018.

04.04.2018.

13.04.2018.

20.04.2018.

27.04.2018.

23.03.2018.
Лабораторијски материјал ЈН 5-2018

27.03.2018.

13.04.2018.

30.04.2018.

09.05.2018.

10.05.2018.

11.05.2018.

24.05.2018.

31.05.2018.

04.06.2018.

06.06.2018.

12.06.2018.

logo

Дом здравља је здравствена установа у којој се обезбеђује превентивна здравствена заштита за све категорије становника, хитна медицинска помоћ, општа медицина, здравствена заштита жена и деце, патронажна служба, лабораторијска и друга дијагностика, стоматолошка здравствена заштита, здравствена заштита запослених, односно медицина рада и физикална медицина и рехабилитација, као и фармацеутска здравствена делатност.

© Дом здравља Врачар 2021.