ЈАВНЕ НАБАВКЕ

2013. ГОДИНА

Јавна набавка – Технички материјал, обликован у четири партије
Петак
децембар 2013

Јавна набавка – Куповина нафтних деривата (бензина)
Уторак
Август 2013

Јавна набавка – Лекови
Четвртак
јул 2013

Јавна набавка – Куповина нафтних деривата (бензина)
Петак
јун 2013

Јавна набавка – Лекови
Четвртак
мај 2013

logo

Дом здравља је здравствена установа у којој се обезбеђује превентивна здравствена заштита за све категорије становника, хитна медицинска помоћ, општа медицина, здравствена заштита жена и деце, патронажна служба, лабораторијска и друга дијагностика, стоматолошка здравствена заштита, здравствена заштита запослених, односно медицина рада и физикална медицина и рехабилитација, као и фармацеутска здравствена делатност.

© Дом здравља Врачар 2021.