Оглас за посао

Capture.jpg

Поштовани,

Отворени су конкурси запошљавања за:

  • ДОКТОР МЕДИЦИНЕ ИЗАБРАНИ ЛЕКАР у Служби опште медицине –  1 извршилац са пуним радним временом.  документ огласа 1
  • СПРЕМАЧИЦА У ПРОСТОРИЈАМА У КОЈИМА СЕ ПРУЖАЈУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ  у Служби заједничких послова – 1 извршилац са пуним радним временом документ огласа 1
  • ТЕХНИЧАР ОДРЖАВАЊА ОДЕЋЕ у Служби заједничких послова – 1 извршилац са пуним радним временом документ огласа 1

 

 

logo

Дом здравља је здравствена установа у којој се обезбеђује превентивна здравствена заштита за све категорије становника, хитна медицинска помоћ, општа медицина, здравствена заштита жена и деце, патронажна служба, лабораторијска и друга дијагностика, стоматолошка здравствена заштита, здравствена заштита запослених, односно медицина рада и физикална медицина и рехабилитација, као и фармацеутска здравствена делатност.

© Дом здравља Врачар 2021.