Обавештење

front-view-doctor-with-medical-mask-posing-with-crossed-arms_23-2148445082.jpg

Од 18.04.2023. Служба кућног лечења и неге почиње са радом на старој локацији.

– Дом здравља Врачар, улаз из Даничареве улице, соба број 10.

logo

Дом здравља је здравствена установа у којој се обезбеђује превентивна здравствена заштита за све категорије становника, хитна медицинска помоћ, општа медицина, здравствена заштита жена и деце, патронажна служба, лабораторијска и друга дијагностика, стоматолошка здравствена заштита, здравствена заштита запослених, односно медицина рада и физикална медицина и рехабилитација, као и фармацеутска здравствена делатност.

© Дом здравља Врачар 2021.