Оглас за посао

happy-gas-dentist-1680x760-1-1200x543.jpg

Поштовани,

Отворен је конкурс запошљавања ДОКТОР СТОМАТОЛОГИЈЕ ИЗАБРАНИ ЛЕКАР у служби за стоматолошку здравствену заштиту – 1 извршилац са пуним радним временом.

документ огласа

logo

Дом здравља је здравствена установа у којој се обезбеђује превентивна здравствена заштита за све категорије становника, хитна медицинска помоћ, општа медицина, здравствена заштита жена и деце, патронажна служба, лабораторијска и друга дијагностика, стоматолошка здравствена заштита, здравствена заштита запослених, односно медицина рада и физикална медицина и рехабилитација, као и фармацеутска здравствена делатност.

© Дом здравља Врачар 2021.