Оглас за посао

Cute-little-boy-at-speech-therapist-office-1135829095_726x484.jpg

Поштовани,

Отворен је конкурс запошљавања за:

Отворен конкурс запошљавања 1 ДЕФЕКТОЛОГ-а у служби за здравствену заштиту деце у Дому здравља Врачар. – 1 извршиоца са пуним радним временом.

документ огласа

 

 

logo

Дом здравља је здравствена установа у којој се обезбеђује превентивна здравствена заштита за све категорије становника, хитна медицинска помоћ, општа медицина, здравствена заштита жена и деце, патронажна служба, лабораторијска и друга дијагностика, стоматолошка здравствена заштита, здравствена заштита запослених, односно медицина рада и физикална медицина и рехабилитација, као и фармацеутска здравствена делатност.

© Дом здравља Врачар 2021.