Оглас за посао

Capture.jpg

Поштовани,

Отворен је конкурс запошљавања за:

  • Доктор медицине – изабрани лекар у Служби опште медицине.
    документ огласа 1
  • Доктор медицине специјалиста изабрани лекар за жене у Служби за здравствену заштиту жена.
    документ огласа 2
  • Домар – мајстор одржавањ у Служби заједничких послова, техничка служба.
    документ огласа 3

 

 

logo

Дом здравља је здравствена установа у којој се обезбеђује превентивна здравствена заштита за све категорије становника, хитна медицинска помоћ, општа медицина, здравствена заштита жена и деце, патронажна служба, лабораторијска и друга дијагностика, стоматолошка здравствена заштита, здравствена заштита запослених, односно медицина рада и физикална медицина и рехабилитација, као и фармацеутска здравствена делатност.

© Дом здравља Врачар 2021.