ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Indeks članka
ЈАВНЕ НАБАВКЕ
2015
2014
Sve strane

Дом здравља Врачар
Бојанска 16

 

 

Интерни акт о јавним набавкама - Правилник о близем уредјењу поступака јавне набавке

Годишњи план јавних набавки за 2016 годину

Годишњи план јавних набавки за 2017 годину

Годишњи план јавних набавки за 2018 годину


Куповина бензина за потребе возног парка Дома здравља ЈН 8-2018

16.05.2018

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

 

Осигурање имовине и лица ЈН 3-2018

26.03.2018

Позив за подношење понуда ЈН 3-2018

Конкурсна документација ЈН 3-2018

29.03.2018

Питања и одговори бр. 1 ЈН 3-2018

04.04.2018

Питања и одговори бр. 2  ЈН 3-2018

13.04.2018

Одлука о додели уговора - Партија 1

Одлука о додели уговора -Партија 2

Одлука о додели уговора -Партија 3

Одлука о додели уговора-Партија 4

20.04.2018

Обавештење о закљученом уговору-Партија 3

27.04.2018

Обавештење о закљученом уговору - Партија 1

Обавештење о закљученом уговору - Партија 2

Обавештење о закљученом уговору - Партија 4

 

 

Лабораторијски материјал ЈН 5-2018

23.03.2018

Позив за подношење понуда ЈН 5-2018

Конкурсна документација ЈН 5-2018

27.03.2018

Питања и одговори бр. 1

13.04.2018

Питања и одговори бр. 2

30.04.2018

Партија 1- Одлука о додели уговора

Партија 2- Одлука о додели уговора

Партија 3- Одлука о додели уговора

Партија 4- Одлука о додели уговора

Партија 7- Одлука о додели уговора

09.05.2018

Партија 5- Одлука о додели уговора

Партија 6- Одлука о додели уговора

Партија 8- Одлука о додели уговора

Партија 9- Одлука о додели уговора

10.05.2018

Обавештење о закљученом уговоеу - Партија 1

Обавештење о закљученом уговору - Партија 2

11.05.2018

Обавештење о закљученом уговору- Партија 4

Обавештење о закљученом уговору - Партија 7

 

 

Лабораторијски материјал обликован по партијама ЈН 5-2017

14.03.2017.

Позив за подношење понуда - ЈН 5-2017

Конкурсна документација ЈН 5-2017 лабораторија

24.03.2017.

Питања и одговори ЈН 5-2017 од 24.03.2017 год бр 1

27.03.2017.

Питања и одговори ЈН 5-2017 од 27.03.2017 год бр 2

04.04.2017.

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда ЈН 5-2017

06.04.2017.

Питања и одговори ЈН 5-2017 од 06.04.2017 год бр. 3

24.04.2017.

Одлука о додели уговора партија 1

Одлука о додели уговора партија 3

Одлука о додели уговора партија 4

 

27.04.2017.

Партија 6-Одлука о додели уговора ЈН 5-2017

Партија 10- Одлука о додели уговора ЈН 5-2017

Партија 5- Одлука о додели уговора ЈН 5-2017

Партија 2- Одлука о додели уговора ЈН 5-2017

 

04.05.2017.

Партија 7-Одлука о додели уговора ЈН 5-2017

Партија 8- Одлука о додели уговора ЈН 5-2017

Партија 9- Одлука о додели уговора ЈН 5-2017

 

09.05.2017.

Обавештење о закљученом уговору ЈН 5-2017 за Партију 5

Обавештење о закљученом уговору ЈН 5-2017 за Партију 2

Обавештење о закљученом уговору ЈН 5-2017 за Партију 4

Обавештење о закљученом уговору ЈН 5-2017 за Партију 3

Обавештење о закљученом уговору ЈН 5-2017 за Партију 1

 

15.05.2017.

Обавештење о закљученом уговору  JN 5-2017 Партија 6

 

17.05.2017.

Обавештење о закљученом уговору  JN 5-2017 Партија 10

 

19.05.2017.

Обавештење о закљученом уговору ЈН 5-2017 за Партију 8

 

23.05.2017.

Обавештење о закљученом уговору ЈН 5-2017 за Партију 7

Обавештење о закљученом уговору ЈН 5-2017 за Партију 9

19.04.2018

Одлука о измени уговора ЈН 5-2017 Партија 1

Одлука о измени уговора ЈН 5-2017 Партија 2

Одлука о измени уговора ЈН 5-2017 Партија 4

 

Технички материјал ЈН 3-2017

10.03.2017.

Позив за подношење понуда - ЈН 3-2017

Конкурсна документацијa ЈН 3-2017 Технички материјал

03.04.2017.

Oдлука о обустави поступка ЈН 3-2017  партија 1

Oдлука о додели уговора ЈН 3-2017 партија 2

Oдлука о додели уговора ЈН 3-2017 партија 3

Oдлука о додели уговора ЈН 3-2017 партија 4

 

Технички материјал ЈН 3a-2017

13.04.2017.

Позив за подношење понуда - ЈН 3a-2017 Технички материјал

Конкурсна документацијa ЈН 3а-2017 Технички материјал

27.04.2017.

Партија 1-Одлука о додели уговора  ЈН 3а-2017

19.04.2017

Obaveštenje o zaključenom ugovoru JN 3-2017  za Partiju 2

Obaveštenje o zaključenom ugovoru JN 3-2017  za Partiju 3

Obaveštenje o zaključenom ugovoru JN 3-2017  za Partiju 4

 

10.05.2017.

Обавештење о закљученом уговору ЈН 3а-2017  за Партију 1

 

Oсигурање имовине и лица ЈН 6-2017

 

31.03.2017.

Конкурсна документација  JН  6-2017

Позив за подношење понуда - ЈН 6-2017


04.04.2017.

Питања и одговори ЈН 6-2017 од 04.04.2017 год бр 1

19.04.2017.

Партија 1- Одлука о додели уговора
Партија 2- Одлука о додели уговора
Партија 3- Одлука о додели уговора
Партија 4- Одлука о додели уговора

28.04.2017.

Обавештење о закљученом уговору ЈН 6-2017 за Партију 3

 

03.05.2017.

Обавештење о закљученом уговору ЈН 6-2017 за Партију 1

 

09.05.2017.

Обавештење о закљученом уговору ЈН 6-2017 за Партију 2

Обавештење о закљученом уговору ЈН 6-2017 за Партију 4

 

КУПОВИНА НАФТНИХ ДЕРИВАТА (БЕНЗИНА) ЗА ПОТРЕБЕ ВОЗНОГ ПАРКА ДОМА ЗДРАВЉА

 

17.05.2017.

Позив за подношење понуда - ЈН 13-2017

Конкурсна документацијa ЈН 13-2017


19.05.2017.

Питања и одговори ЈН 13-2017 од 19.05.2017 год бр 1

Измена конкурсне документације   JН 13-2017 - Измена бр. 1

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда ЈН 13-2017 од 19.05.2017


07.06.2017.

Одлука о додели уговора 13-2017

21.06.2017.

Обавештење о закљученом уговору JN 13-2017 БЕНЗИН

 

Санитетски потрошни материјал - Партија 17 ЈН 8а-2017

22.06.2017.

Конкурсна документацијa ЈН 8а -2017 -Партија 17

Позив за подношење понуда - ЈН 8a-2017

30.06.2017.

Одлука о додели уговора

13.07.2017

Обавештење о закљученом уговору ЈН 8а-2017  за Партију 17- Чеона лампа

 

Набавка медицинске опреме обликована по партијама ЈН 4-2017

22.06.2017.

Конкурсна документација ЈН 4-2017 -медицинска опрема

Позив за подношење понуда - ЈН 4-2017

28.06.2017

Питања и одговори бр. 1

29.06.2017.

Измена конкурсне документације бр. 1

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда ЈН 4-2017

03.07.2017.

Питања и одговори бр. 2

Измена конкурсне документације бр. 2

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда ЈН 4-2017 бр. 2


21.07.2017.

Партија 1- Одлука о додели уговора

Партија 2- Одлука о додели уговора

Партија 3- Одлука о додели уговора

28.07.2017

 

Обавештење о поднњтом захтеву за заштиту права Партија 1 ЈН 4-2017

09.08.2017

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору

20.10.2017

Партија 1- Одлука о деодели уговора

08.11.2017

Партија 1-Обавештење о закљученом уговору

САНИТЕТСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ

 

19.05.2017.

Позив за подношење понуда - ЈН 8-2017

Конкурсна документацијa ЈН 8-2017 -Санитетски потрошни материјал

 

23.05.2017.

Измена конкурсне документације   JН 8-2017- Измена бр. 1

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда ЈН 8-2017

25.05.2017

Питања и одговори ЈН 8-2017 од 25.05.2017 год бр 1

 

26.05.2017.

Питања и одговори ЈН 8-2017 од 26.05.2017 год бр 2

15.06.2017. - Одлуке

Партија 1

Партија 2

Партија 3

Партија 4

Партија 5

Партија 6

Партија 7

Партија 8

Партија 9

Партија 10

Партија 11

Партија 12

Партија 13

Партија 14

Партија 15

Партија 16

Партија 17


28.06.2017.

Обавештење о закњученом уговору Партија 8


05.07.2017.

Обавештење о закљученом уговору Партије 1

Обавештење о закљученом уговору Партије 2

Обавештење о закљученом уговору Партије 3

Обавештење о закљученом уговору Партије 4

06.07.2017.

Обавештење о закљученом уговору Партије 5

Обавештење о закљученом уговору Партије 6

Обавештење о закљученом уговору Партије 7

Обавештење о закљученом уговору Партије 9

Обавештење о закљученом уговору Партије 10

Обавештење о закљученом уговору Партије 11

Обавештење о закљученом уговору Партије 12

Обавештење о закљученом уговору Партије 13

Обавештење о закљученом уговору Партије 14

Обавештење о закљученом уговору Партије 15

Обавештење о закљученом уговору Партије 16

КАНЦЕЛАРИЈСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ОБЛИКОВАН ПО ПАРТИЈАМА JН 14-2017

 

09.06.2017.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

27.06.2017.

Партија 1- Одлука о додели уговора ЈН 14-2017

28.06.2017.

Партија 2- Одлука о додели уговора ЈН 14-2017

13.07.2017.

Обавештење о закљученом уговору ЈН 14-2017  за Партију 1

Обавештење о закљученом уговору ЈН 14-2017 за Партију 2

 

 

СТОМАТОЛОШКИ МАТЕРИЈАЛ

 

16.06.2017.

Позив за подношење понуда ЈН15-2017

Конкурсна докупентација ЈН15-2017

27.06.2017.

Измена конкурсне документације   JН 15-2017- Измена бр. 1

Питања и одговори ЈН 15-2017  - бр. 1

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда ЈН 15-2017

14.07.2017

Партија 1- Одлука о додели уговора

Партија 2- Одлука о додели уговора

Партија 3- Одлука о додели уговора

Партија 4- Одлука о додели уговора

Партија 5- Одлука о додели уговора

Партија 6- Одлука о додели уговора

 

26.07.2017.

Обавештење о закљученом уговору ЈН 15-2017 За партију 1

Обавештење о закљученом уговору ЈН 15-2017 За партију 2

Обавештење о закљученом уговору ЈН 15-2017 За партију 3

Обавештење о закљученом уговору ЈН 15-2017 За партију 4

Обавештење о закљученом уговору ЈН 15-2017 За партију 5

Обавештење о закљученом уговору ЈН 15-2017 За партију 6

 

 

УСЛУГЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ

 

20.06.2017.

Конкурсна документација ЈН 19-2017  -услуге мобилне телефоније

Позив за подношење понуда - ЈН 19-2017

30.06.2017

Одлука о додели уговора

19.07.2017

Обавештење о закљученом уговору ЈН 19-2017


Ампулирани лекови - Aminofilin i atropin sulfat ЈН 24-2017

01.09.2017

Позив за подношење понуда ЈН 24-2017

Конкурсна документација ЈН 24-2017


04.10.2017

Одлука о додели уговора


Поправка и срвисирање постојеће медицинске опреме ЈН 25-2017

18.09.2017

Позив за подношење понуда ЈН 25-2017

Конкурсна документација ЈН 25-2017

20.09.2017

Питања и одговори бр. 1

Измена конкурсне документације - Измена бр. 1

Обавештење  о продужењу рока за подношење понуда

22.09.2017

Питања и одговори бр. 2

Питања и одговори бр. 3

25.09.2017

Измена конкурсне документације -Измена бр.2

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

27.09.2017

Питања и одговори бр. 4

12.10.2017

Одлука о додели уговора

Партија 6

Партија 8

Партија 10

Партија 10а

Одлука о обустави поступка

Партија 4

Партија 9

13.10.2017

Одлука о додели уговора

Партија 1

Партија 2

Партија 3

Партија 5

Партија 7

25.10.2017

Обавештење о закљученом уговору Партија 6

Обавештење о закљученом уговору - Партија 1

Обавештењео закљученом уговору - Партија 7

26.10.2017

Обавештење о закљученом уговору - Партија 8

Обавештење о закљученом уговору - Партија 10а

27.10.2017

Обавештење о закљученом уговору - Партија 2

Обавештење о закљученом уговору - Партија 3

Обавештење о закљученом уговору - Партија 5

30.10.2017

Обавештење о закљученом уговору - Партија 10

 

Поправка и сервисирање постојеће медицинске опреме ЈН 25а-2017 пновљени поступак за Партије 4 и 9

26.10.2017

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

09.11.2017

Партија 4- Одлука о додели уговора

Партија 9- Одлука о обустави поступка

30.11.2017

Обавештење о закљученом уговору-Партија 4

17.11.2017

Услуге одржавања постојећег здравственог информационог система у Дому здравља ,,Врачар'' ЈН 30-2017

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

30.11.2017

Одлука о додели уговора

05.12.2017

Обавештење о закљученом уговору

Услуге одржавања постојећег здравственог информационог система у Дому здравља Врачар

 

25.11.2016.

Позив за подношење понуда - ЈН 30-2016

Kонкурсна документација ЈН 30-2016

06.12.2016.

Одлука о додели уговора 06.12.2016

23.12.2016.

Обавештење о закљученом уговору ЈН 30-2016 od 23.12.2016


Поравка и сервисирање постојеће медицинске опреме

15.11.2016.

Позив за подношење понуда - ЈН 29a-2016 - поновљени поступак за Партије 1 и 8

Конкурсна документацијa ЈН 29a-2016- Поправка и сервисирање постојеће медицинске опреме

23.11.2016.

Питања и одговори ЈН 29a-2016 од 23.11.2016  год бр 1

24.11.2016.

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда JN 29a-2016 od 24.11.2016

Конкурсна документацијa ЈН 29a-2016 измена бр. 1 

25.11.2016.

Питања и одговори ЈН 29a-2016 од 25.11.2016  год бр 2

14.12.2016.

Партија 1- Одлука о додели уговора

Партија 8 Одлука о обустави поступка

Партија 9- Одлука о обустави

Партија 10- Одлука о обустави

Партија 11-Одлука о обустави поступка

Партија 12- Одлука о обустави

23.12.2016.

Обавештење о обустави поступка  JN 29a-2016 за Партијe 8,9,10,11 и 12 od 23.12.2016

28.12.2016.

Обавештење о закљученом уговору ЈН 29a-2016 за Партију 1 od 28.12.2016


Набавка медицинске опреме обликоване по партијама ЈН 4-2016

14.11.2016.

Позив за подношење понуда - ЈН 4-2016

Конкурсна документација ЈН 4-2016 -медицинска опрема

02.12.2016.

Питања и одговори ЈН 4-2016 од 02.12.2016 год бр1

05.12.2016.

Измене конкурсне документације-измена бр.1

08.12.2016.

Питања и одговори од 08.12.2016 год - бр. 2

Питања и одговори од 08.12.2016 год - бр. 3

Измена конкурсне документације  од 08.12.2016- Измена бр 2

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда ЈН 4-2016 од 08.12.2016

09.12.2016.

Питања и одговори ЈН 4-2016 од 09.12.2016.год - бр. 4

Измена конкурсне документације - измена бр. 3

15.12.2016

Питања и одговори ЈН 4-2016 од 15.12.2016 год - бр. 5

Питања и одговори ЈН 4-2016 од 15.12.2016 год- бр.6

Измена конкурсне документације за ЈН 4-2016 -Измена бр.4

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда ЈН 4-2016 од 15.12.2016 год

 

16.12.2016.

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права ЈН 4-2016

 

19.12.2016.

Питања и одговори од 19.12.2016 - бр. 7

Питања и одговори од 19.12.2016- бр. 8

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права ЈН 4-2016 од 19.12.2016

20.01.2017.

Одлука о додели уговора партија 2 20.01.2017.

Одлука о додели уговора партија 3 20.01.2017.

Одлука о додели уговора партија 4 20.01.2017.

07.02.2017.

Обавештење о закљученом уговору ЈН 4-2016 за Партију 2

Обавештење о закљученом уговору ЈН 4-2016 за Партију 3

09.02.2017.

Обавештење о закљученом уговору ЈН 4-2016 за Партију 4


23.03.2017.

Oбавештење  о продужењу рока за подношење понуда  JН 4-2016 23.03.2017 год


12.04.2017.

Партија 1-одлука о додели уговора ЈН 4-2016

 

03.05.2017.

Обавештење о закљученом уговору ЈН 4-2016 за Партију 1


Јавна набавка мале вредности

Стоматолоски потрошни материјал

 


04.10.2016.

 

CJN 18/16 ПУТНИЧКО ВОЗИЛО

Обавештење о закљученом уговору -Путничко возило 04.10.2016


16.09.2016.

JN 15a-2016 медицински ситан инвентар

Позив за подношење понуда - ЈН 15а-2016

Конкурсна документација ЈН 15а-2016

03.10.2016.

Одлука о додели уговора за Партију 11- Медицински ситан инвентар

 


20.09.2016.

 

JN 29-2016 поправка и сервисирање постојеће медицинске опреме

Позив за подношење понуда - ЈН 29-2016

Конкурсна документацијa ЈН 29-2016- Поправка и сервисирање постојеће медицинске опреме

23.09.2016.

Питања и одговори ЈН 29-2016 од 23.09.2016  год бр 1

Питања и одговори ЈН 29-2016 од 23.09.2016  год бр 2

 


23.08.2016.

 

JN 14a-2016 ПАРТИЈА 6 - ХЕМИКАЛИЈЕ

Позив за подношење понуда - ЈН 14a- 2016

Конкурсна документација  ЈН 14a -2016 - Партија 6- Хемикалије

03.10.2016.

Одлука о додели уговора за Партију 6 Хемикалије

 


 

 

29.06.2016

Позив за подносење понуда

Конкурсна документација

01.07.2016

Питања и одговори

04.07.2016

Питања и одговори

06.07.2016

Измена конкурсне документације

Обавештење о продузетку рока

 

 


Javna nabavka male vrednosti

Kancelarijski potrosni materijal

Petak

17.06.2016

Poziv za podnosenje ponuda

Konkursna dokumentacija

22.06.2016

Pitanja i odgovori

27.06.2016

Pitanja i odgovori

 

 


Javna nabavka male vrednosti

Ampulirani lekovi D lista

Petak

10.06.2016

Poziv za podnosenje ponuda

Konkursna dokumentacija

 

 


Javna nabavka male vrednosti

Sanitetski potrosni materijal

Cetvrtak

02.06.2016

Poziv za podnosenje ponuda

Konkursna dokumentacija

03.06.2016

Pitanja i odgovori

06.06.2016

Pitanja i odgovori

09.06.2016

Pitanja i odgovori

Pitanja i odgovori

Pitanja i odgovori

10.06.2016

Pitanja i odgovori

13.06.2016

Izmena konkursne dokumentacije

Obavestenje o produzetku roka

15.06.2016

Pitanja i odgovori

04.07.2016

Odluka o dodeli ugovora patija 1

Odluka o dodeli ugovora patija 2

Odluka o dodeli ugovora patija 3

Odluka o dodeli ugovora patija 4

Odluka o dodeli ugovora patija 5

Odluka o dodeli ugovora patija 6

Odluka o dodeli ugovora patija 7

Odluka o dodeli ugovora patija 8

Odluka o dodeli ugovora patija 9

Odluka o dodeli ugovora patija 10

Odluka o obustavi patija 11

Odluka o dodeli ugovora patija 12

Odluka o dodeli ugovora patija 13

Odluka o dodeli ugovora patija 14

Odluka o dodeli ugovora patija 15

 

 


Javna nabavka male vrednosti

Kupovina naftnih derivata

Utorak

31.05.2016

Poziv za podnosenje ponuda

Konkursna dokumentacija

06.06.2016

Pitanja i odgovori

13.06.2016

Obavestenje o produzetku roka

Izmena konkursne dokumentacije

17.06.2016

Odluka o dodeli ugovora

01.07.2016

Obavestenje o zakljucenom ugovoru

 


Javna nabavka male vrednosti

Osiguranje imovine i lica

Utorak

08.03.2016

Poziv za podnosenje ponuda

Konkursna dokumentacija

10.03.2016

Izmena konkursne dokumentacije

Obavestenje o produzetku roka

Pitanja i odgovori

18.03.2016

Izmena konkursne dokumentacije

Obavestenje o produzetku roka

Pitanja i odgovori

Pitanja i odgovori

08.04.2016

Odluka o dodeli ugovora JN 6-2016 za Partiju 1

Odluka o dodeli ugovora JN 6-2016 za Partiju 2

Odluka o dodeli ugovora JN 6-2016 za Partiju 3

22.04.2016

Obaveštenje o zaključenom ugovoru JN 6-2016 za Partiju 1

Obaveštenje o zaključenom ugovoru JN 6-2016 za Partiju 2

Obaveštenje o zaključenom ugovoru JN 6-2016 za Partiju 3

 


Otvoreni postupak

Laboratorijski materijal oblikovan po partijama ЈН 14-2016

26.04.2016.

ПОЗИВ за подношење понудa 14-2016

Конкурсна документација ЈН 14-2016 лабораторија

28.04.2016.

Питања и одговори ЈН 14-2016 од 28.04.2016  год бр 1

06.05.2016

Питања и одговори ЈН 14-2016 од 06.05.2016  год бр 2

09.05.2016

Питања и одговори ЈН 14-2016 од 06.05.2016  год бр 3

12.05.2016

Izmena konkursne dokumentacije

14.06.2016

Odluka o dodeli ugovora partija 1

15.06.2016

Odluka o dodeli ugovora partija 2

Odluka o dodeli ugovora partija 3

Odluka o dodeli ugovora partija 4

Odluka o dodeli ugovora partija 5

Odluka o obustavi postupka partija 6

Odluka o dodeli ugovora partija 7

Odluka o dodeli ugovora partija 8

Odluka o dodeli ugovora partija 9

Odluka o dodeli ugovora partija 10

27.06.2016

Obavestenje o zakljucenom ugovoru partija 1

Obavestenje o zakljucenom ugovoru partija 3

Obavestenje o zakljucenom ugovoru partija 4

Obavestenje o zakljucenom ugovoru partija 5

Obavestenje o zakljucenom ugovoru partija 9

Obavestenje o zakljucenom ugovoru partija 10

28.06.2016

Obavestenje o obustavi postupka partija 6

04.07.2016

Obavestenje o zakljucenom ugovoru za partiju 2

Obavestenje o zakljucenom ugovoru za partiju 8

05.07.2016

Obavestenje o zakljucenom ugovoru za partiju 7