Izabrani lekar

subota, 28 novembar 2009 16:03

Lista 25 domova zdravlja sa najvećim brojem registrovanih osiguranika

Opširnije...

Preventivni pregledi

PregledU toku svog životnog veka, svi pacijenti su izloženi brojnim rizičnim faktorima, koji utiču na pojavu, hroničnih nezaraznih bolesti. Medju najzastupljenije hronične nezarazne bolesti, ubrajaju se: oboljenja srca i kardiovaskularnog sistema, razni oblici karcinoma, oboljenja disajnih puteva i jos neka druga oboljenja.

Opširnije...

Kapitacija

subota, 28 novembar 2009 15:59

Isplata zarade, zaposlenih u Domovima zdravlja, do sada se isplaćivala, prema broju koeficijenata, namenjenih za odredjeni posao i struku.

Kapitacija je proces, gde zarada zaposlenih u Domovima zdravlja zavisi od odredjenih faktora, koji mogu da je povećavaju ili smanjuju.

Opširnije...Strana 8 od 8