16.OKTOBAR, SVETSKI DAN HRANE

 


OKTOBAR –MESEC PRAVILNE ISHRANE

Obeležavanje Svetskog dana hrane, 16. oktobar,  ustanovila je Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija (FAO). Slogan ovogodišnjeg Svetskog dana hrane: 

Cilj kampanje je informisanje najšire populacije za sticanje znanja u vezi sa zdravljem i pravilnim navikama u ishrani; formiranje ispravnih stavova i ponašanja pojedinaca, a posebno dece i omladine. 
Nepravilna ishrana je danas uzrok velikih troškova za društvo ,a ispoljava se u više različitih oblika.Svako četvrto dete na svetu mlađe od 5 godina je neuhranjeno S druge strane  oko 1.4 milijarde svetskog stanovništva  je prekomerno uhranjeno .

Važnost sistema proizvodnje hrane čine okruženje ljudi ,institucije i procesi kojima se namirnice proizvode ,preradjuju i dopremaju korisnicima .

Zdravi režimi ishrane su izbalansirani i po kvalitetu i po kvantitetu .

Održivi sistemi proizvodnje hrane su  usmereni na održavanje postojećih proizvodnih potencijala kako bi i buduće generacije mogle sebi da obezbede hranu

Hvatanje u koštac sa nepravilnom ishranom zahteva sveobuhvatnu akciju

-neadekvatnu dostupnost bezbednim ,raznovrsnim hranljivim namirnicama

-nedostupnost čiste vode ,sanitarnih mera i adekvatne zdravstvene nege

-nepravilan način ishrane dece i odraslih


Svaki peti odrasli stanovnik Srbije pri izboru načina ishrane nikad nije razmišljao o zdravlju..


Najvažnije preporuke za bezbednost hrane su:

  1. Održavanje lične i opšte higijene (uključujući i radne površine, pribor za jelo i pripremu hrane, kao i zaštita namirnica od insekata i glodara)
  2. Odvajanje svežih namirnica od kuvanih jela
  3. Dovoljno duga priprema hrane na visokim temperaturama (posebno mesa, živine, jaja i morskih plodova)
  4. Čuvanje hrane na propisanoj temperaturi

Upotreba higijenski ispravne vode i svežih namirnica kontrolisanog porekla.