14 MART-SVETSKI DAN BUBREGA

Svjetski dan bubrega ove godine se obeležava sa temom "Bubrezi za život-sprečiti akutno oštećenje bubrega".

Cilj obeležavanja Svetskog dana bubrega je podizanje svesti o životno važnoj ulozi naših bubrega i širenje poruke da je hronična bolest bubrega česta, štetna, ali i da se može sprečiti i lečiti.

 

 

 

Bubrežne bolesti su podmukle, a njihov je tok često neprimetan jer bolesnik ništa ne oseća. Većina bolesnika koja započinje s dijalizom nije znala da ima bubrežnu bolest, nisu se zbog nje lečili.

Više od 500 miliona ljudi u svetu, ili svaka deseta odrasla osoba ima neku bolest bubrega. Oko 1,5 miliona ljudi u svetu leči se dijalizom ili ima presađeni bubreg.
Zbog hronične bubrežne bolesti, koja povećava rizik od bubrežnog oštećenja, kardiovaskularne bolesti i moždanog udara, predviđa se da će do 2015. godine prerano umreti više od 36 miliona ljudi u svetu.
Kod  hroničnih bubrežnih bolesnika puno su češće bolesti srca i krvnih sudova, i razvijaju se brže i ranije. Bubrežni bolesnici, u odnosu na ostalo stanovništvo deset puta češće oboljevaju i umiru od infarkta , kao i od moždanog udara. 
Bubrežnu bolest moguće je na vreme otkriti. Rutinskim pretragama mokraće, krvi i merenjem krvnog pritiska mogu se otkriti rani znakovi bubrežne bolesti. Redovnim uzimanjem lekova za sniženje krvnog pritiska, kontrolom šećera u krvi, i promenom životnih navika moguće je usporiti i čak zaustaviti napredovanje bolesti bubrega.
Osobe s poznatom bubrežnom bolešću zahtevaju redovno lečenje i kontrolu.
Sve osobe sa šećernom bolešću, povišenim krvnim pritiskom, prekomernom telesnom težinom, osobe koje u porodici imaju obolele od šećerne bolesti, povišenog krvnog pritiska  ili bubrežne bolesti, te osobe koje boluju od anemije spadaju u rizičnu grupu i trebale bi zatražiti pregled bubrega kod svog lekara. 

Podržite Svetski dan bubrega i pomognite u podizanju svesti o važnosti bubrega, tog čudesnog organa koji ima ključnu ulogu u održavanju života!