САВЕТОВАЛИШТЕ ЗА МЛАДЕ ПРИ ДЗ

Pažnja, otvara u novom prozoru. Štampa

petak, 19 oktobar 2018 09:35

За узраст од 15 - 27 година почиње са радом од 01.11.2018. године сваког првог понедељка у месецу од 17h, Здравствено васпитни кабинет.

Тим чине психијатар, психолог и социјални радник.

Све потребне информације на телефон 011/3402-612

 

ВАКЦИНАЦИЈА ПРОТИВ СЕЗОНСКОГ ГРИПА У СЕЗОНИ 2018/2019

Pažnja, otvara u novom prozoru. Štampa

Вакцинација против сезонског грипа у Дому здравља Врачар почиње од 17.10.2018.

Вакцина је Vaxi grip од произвођача Sanofi Paster

У вакцини се налазе три соја вируса грипа:

A/Michigan/45/2015, NYMC X-275

A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016, IVR-186

B/Mariland 15/2016, NYMC BX-69A

Вакцинација се спроводи на првом спрату соба 102. Потребно је имати налог од свог опредељеног лекара.

 

SVETSKI DAN MENTALNOG ZDRAVLJA

Pažnja, otvara u novom prozoru. Štampa

Povodom obeležavanja Svetskog dana mentalnog zdravlja 10.10.2018. godine, u saradnji sa opštinom Vračar, Dom zdravlja Vračar organizuje tribinu na temu - ''Mentalno zdravlje mladih'' za učenike osnovnih i srednjih škola na Vračaru. Predavanja će se održati 10.10.2018., u Sali Opštine Vračar sa početkom u 12h.

 

Moderatori - Gordana Radenović, psihijatar

- Ljubica Došen, socijalni radnik

I Polivalentna patronaža

   

FINANSIJSKI IZVEŠTAJI

Pažnja, otvara u novom prozoru. Štampa

ponedeljak, 10 decembar 2018 09:43

Дневни финансијски извештај

Дом здравља "Врачар"
Бојанска 16
Пoдрачун број: 840-616661-32

Датум: 07.12.2018.год.

Стање средстава на рачуну на дан 07.12.2018. год.
583.573.25 дин.
Стање претходног дана 06.12.2018. год.
1.338.893.02 дин.
Уплате РФЗО на дан 07.12.2018. год.
0.00 дин.
Уплате од партиципација на даn 07.12.2018.год. 0.00 дин.
Остале уплате на дан 07.12.2018. год.

0.00

дин.
Исплаћено дана 07.12.2018. год. . 755.319,77 дин.
Извршена плаћања по наменама на дан 07.12.2018. год.
Зараде запослених
0.00
дин.
Превоз запослених
0,00
дин.
Лекови у здравственој установи
194.558.03 дин.
Санитетски и медицински материјал

560.761.47

дин.
Енергенти
0.00 дин.
Остали и материјални трошкови

0.00

дин.
Остале исплате
0.00
дин.
УКУПНО
755.319.47 дин.
 

Дом здравља Врачар

Pažnja, otvara u novom prozoru. Štampa

petak, 27 jul 2018 10:34

Бојанска 16

   

Strana 1 od 2